BIOSTREME ÜRÜNLERİ
BIOSTREME™ 111
Temaslı Koku Giderici
Atık Uygulamaları için  
Üniversal Koku Kontrolü

BIOSTREME™ 111 KONSANTRE MİKRO BESLEYİCİ FORMÜLÜ,

Katı Atık Çöp İşletmeleri için çalışmaları boyunca yaşadıkları sürekli koku problemlerini çözmek üzere güvenilir ürünler sunmaktadır. Çalışma yüzeylerinden yaklaşma yollarına, çöplük sahasına, çöp depolama kutularına, çöp konteynırlerine, çöp kamyonlarına, tesis ekipmanlarının yüzeylerine, çöp transfer istasyonları, binanın iç alanları dahil koku oluşan katı atık, atıksu, çamur vb. her yerde, BioStreme® 111, kokulara karşı uyarlanabilir bir çözüm sunmaktadır.

Konsantre sıvı, genellikle  çöp atma yerlerindeki veya organik atıkların saklanıp biriktiği herhangi bir yerdeki kokuları gidermek için seyreltilerek veya  doğrudan problemli yüzeylerde kullanılabilir.

BioStreme™ 111, çürüyüp koku oluşturan atığın temel biyolojisini etkileyerek H2S, merkaptan, uçucu yağ asitleri, ketonlar ve amonyaktan ileri gelen kokuların oluşmasını önler.

Teknik Profil

BioStreme™ 111, ayrışmada koku oluşturmayan bakteri kültürlerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. BioStreme™ 111, hemen koku azalmasını sağlamak amacıyla güçlü bir temaslı koku giderici ile birlikte doğal, toksik olmayan ve biyolojik olarak ayrışabilir amino asitler, eter yağları, vitaminler, mineraller, purinler, pirimidinler ve kompleks organik özütlerden oluşan bir karışım kullanmaktadır. Kullanımı son derece güvenli olup, herhangi bir enzim, alkol veya bakteri içermemektedir.

BioStreme™ 111 ürününün etkisi, Kuzey Amerika’daki en gelişmiş laboratuarlarından kanıtlanmıştır. Bu ürün HydraLogic teknisyenleri tarafından atıklardan oluşan kokuların giderimi için Respirometre Analizin yapılarak geliştirilmiştir.

Kullanım Talimatları

Püskürtme Yöntemi: BioStreme™ 111, çalışma yüzeyleri, ekipman yüzeyleri ve koku problemi bulunan her yere suyla seyreltilerek uygulanmaktadır. Uygulaması, kullanım alanına bağlı olarak su tankeri, basınçlı yıkama makinesı, hydrofoamer, kollu tip püskürtücü veya su püskürtme tankı yahut da elle tutulan püskürtme ekipmanları ile yapılır.
 

Koku Kontrolü
Etkili & Uzun Ömürlü
Mikrobiyal Aktiviteyi Artırır
Doğal ve Biyolojik Ayrışabilir
Toksik Değil ve Güvenli

Uygulama Alanları

 • Çöp Depolama Sahaları
 • Çöp Aktarma İstasyonları
 • Kompaktör Odaları
 • Geri Dönüşüm Merkezleri
 • Taşıma Araçları
 • Mezbahalar
 • Kağıt Hamuru ve Kağıt Çamuru
 • Arıtma Çamuru
 • Hayvanat Bahçeleri
 • Rendering Tesisleri
 • Hayvan Cesedi İmha Tesisleri
 • Çöp Konteynırları
 • Lagünler, Kanalizasyonlar
 • Arıtma TesisleriBIOSTREME™ 111F
Temaslı Koku Giderici
Atık Uygulamaları için  
Üniversal Koku Kontrolü

111F Köpüklü Biyokimyasal Koku Giderici
Atık Uygulamaları için Üniversal Koku Kontrolü

BIOSTREME™ 111F KÖPÜKLÜ MİKRO BESLEYİCİ FORMÜLÜ,

Kötü kokular oluşan yüzeyleri kokudan arındırmak için uygun bir çözüm sunmaktadır.

BioStreme™ 111F, su ile seyreltildikten sonra koku oluşturan yüzeyleri görünür bir şekilde kaplayarak uygulanır. Yüzeye işleyen köpük, çöp odalarının zeminlerine, kutulara ve diğer problemli yüzeylere işler ve mikronütrientler çürüyen organik maddenin mikrobiyolojisini değiştirerek kokuya engel olurlar.

Bu genel uygulama formülü, çöp transfer istasyonları, çöp sahaları, çöp taşıma araçları, çöp suyu toplama havuzları vb. koku oluşturan yüzeylerden kaynaklanan koku problemleri için akıllı ve basit bir çözümdür. Köpüklendirici mikronütrient karışımı, lagünlerin ve katı atık  işleyen yüzeylerin üzerinde görünür bir etki yapar.

Teknik Profil

Bu ürün ile üç adet mekanizma çalışmaktadır.  Köpükleme uygulaması, yüzeyi gözle görünür bir şekilde kaplar, düzgün bir dağılım sağlar. BioStreme™ 111F mikronütrient karışımı, kokuyu  kaynağında yok eder. Güçlü bir temaslı koku giderici olarak kokunun hemen azalmasını sağlar.

BioStreme™, hemen koku azalmasını sağlamak amacıyla güçlü bir temaslı koku giderici ile birlikte doğal, toksik olmayan ve biyolojik olarak ayrışabilir amino asitler, eter yağları, vitaminler, mineraller, purinler, pirimidinler ve kompleks organik özütlerden oluşan bir karışım kullanmaktadır. Kullanımı son derece güvenli olup, herhangi bir enzim, alkol veya bakteri içermemektedir.

Kullanım Talimatları

Genel Püskürtme Yöntemi: Koku oluşturan yüzeylere veya atık malzemelere bir köpük aleti kullanarak doğrudan uygulanır. Power Foamer™ kullanılmasını tavsiye edilmektedir.

 

Koku Kontrolü
Etkili & Uzun Ömürlü
Mikrobiyal Aktiviteyi Artırır
Doğal ve Biyolojik Ayrışabilir
Toksik Değil ve Güvenli

Uygulama Alanları

 • Çöp Depolama Sahaları
 • Çöp Transfer İstasyonları
 • Gübre İşlemleri
 • Geri Dönüşüm Merkezleri
 • Taşıma Araçları
 • Ticari Tesisler
 • Kağıt Hamuru ve Kağıt Çamuru
 • Arıtma Çamuru
 • Hayvanat Bahçeleri
 • Rendering Tesisleri
 • Hayvan Cesedi İmha Tesisleri
 • Çöp Konteynırları
 • Lagünler, Kanalizasyonlar
 • Arıtma TesisleriBIOSTREME™ 201
Atıksular ve
Lagünler  için
Koku Kontrolü

BIOSTREME™ 201, uygun maliyetli olup, sızıntı suyu lagünleri ve bekletme havuzlarındaki koku kontrolünü sağlar. BOD5 ve COD seviyelerini, asılı katı madde ve çamurların miktarını azaltır. Bu konsantre mikronütrient formülü, uygulamalardaki temel biyolojik işlemleri yönetmektedir. Bu ürün biyolojik atığın kokulu yan ürünler oluşturmadan bileşenlerine ayrılmasına yardımcı olan bakteri popülasyonlarının desteklenmesine yöneliktir.

BioStreme™ 201’in atıksuda kullanıldığı uygulamalarda, ürün, en iyi şekilde, atık su ile tam olarak karıştırılarak kullanılmalıdır. En iyi sonuçları almak için,  uygulamalarda bekletme süresi 1-3 gün olmalıdır.

Teknik Profil

BioStreme™ 201, ayrışmada koku oluşturmayan bakteri kültürlerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. BioStreme™ 201, doğal, toksik olmayan ve biyolojik olarak ayrışabilir amino asitler, eter yağları, vitaminler, mineraller, purinler, pirimidinler ve kompleks organik özütlerden oluşan bir karışım kullanmaktadır.  Kullanımı son derece güvenli olup, herhangi bir enzim, alkol veya bakteri içermemektedir.  

BioStreme™ 201 ürününün etkisi, Kuzey Amerika’daki en gelişmiş laboratuarlarından kanıtlanmıştır. Bu ürün HydraLogic teknisyenleri tarafından atıklardan oluşan kokuların giderimi için Respirometre Analizin yapılarak geliştirilmiştir.

Kullanım Talimatları

Biyokütle Yükleme Faktörleri: Yüksek seviyede katı madde yüklemesinin gerçekleştiği (örneğin hayvan kesimi, gıda işleme, kağıt hamuru ve kağıt operasyonları, vs. gibi) endüstriyel işlemlerde, yüksek dozaj seviyeleri gerekirken, bu miktar istenen sonuçlar elde edilene kadar azaltılır. Belediye atık su uygulamalarındaki katı madde yüklemeleri daha düşük dozajlar gerektirmektedir.

Not: Atık su özellikleri, büyük ölçüde tesis işlemlerine bağlı olarak değişir. Kendi tesisinizdeki spesifik dozaj ihtiyacını tespit etmek için lütfen bir Satış Temsilcisi ile irtibat kurunuz.

 

 

Koku Kontrolü
Etkili & Uzun Ömürlü
Mikrobiyal Aktiviteyi Artırır
Doğal ve Biyolojik Ayrışabilir
Toksik Değil ve Güvenli

Uygulama Alanları

 • Belediye Atık Suları
 • Toprak Dolgu Sızıntıları
 • Kağıt Hamuru ve Kağıt
 • Mezbahalar
 • Hayvan Cesedi İmha Tesisleri
 • Gıda İşleme Tesisleri
 • Canlı Hayvan Çiftlikleri
 • Hayvanat BahçeleriBIOSTREME™ 101
Ticari Gübre İşlemleri
Kokuyu Kaynağından Yok Eder

BIOSTREME™ 101 KONSANTRE MİKRO BESLEYİCİ FORMÜLÜ,

Gübre İşlemlerinde, öz biyolojiyi doğrudan yönetme imkanı verir. Çalışma yüzeylerine üstten püskürtme ile uygulandığı veya ekin yığını gübreleme işlemleri sırasında biyokütle ile karıştırıldığı takdirde, BioStreme™ 101, (H2S, merkaptan, uçucu yağ asitler, ketonlar ve amonyak gibi) kötü kokuları hemen bastırır.

Verdiği faydalar arasında, biyolojik ayrışmanın ve stabilizasyon hızının artması, ekin yığınının havalandırılması ve manuel olarak döndürülmesi sıklığının azaltılması bulunmaktadır. Bu ürün, koku üreten biyolojik işlemleri bastırmakta ve geçici bir “biyofiltre” oluşturmaktadır. Bu filtre, kokulu gazları atmosfere bırakılmadan önce ıslah etmektedir.

Teknik Profil

BioStreme™ 101, ayrışmada koku oluşturmayan bakteri kültürlerini desteklemek üzere tasarlanmıştır.  BioStreme™ 101, amino asitlerin, eter yağlarının, vitaminlerin, minerallerin, purinlerin, pirimidinlerin ve kompleks organik özütlerin doğal, toksik olmayan ve biyolojik olarak ayrışabilir bir karışımıdır. Kullanımı ve idaresi son derece güvenli olup, herhangi bir enzim, alkol veya bakteri içermemektedir.

BioStreme™ 101 ürününün etkisi, Kuzey Amerika’daki en gelişmiş laboratuarlarından kanıtlanmıştır. Bu ürün HydraLogic teknisyenleri tarafından atıklardan oluşan kokuların giderimi için Respirometre Analizin yapılarak geliştirilmiştir.

Kullanım Talimatları

Ekin Yığını Yöntemi: Ekin yığınının oluşturulmasının ardından, BioStreme™ 101, bir su tankı veya kollu püskürtücü kullanılarak genel olarak uygulanır. Bu işlemi rutin su püskürtme ve döndürme işleminde 3 kez veya gerektiği kadar tekrarlayınız.

Statik Yığın Yöntemi: BioStreme™ 101’i, öğütme teknesinde veya gübre karıştırıcıda bir su püskürtme tankı veya püskürtücü kullanarak uygulayın. Gübre yığınlarını oluşturun ve gübreleme işlemi tamamlanana kadar sabit tutun.
 

Koku Kontrolü
Etkili & Uzun Ömürlü
Mikrobiyal Aktiviteyi Artırır
Doğal ve Biyolojik Ayrışabilir
Toksik Değil ve Güvenli

 Uygulama Alanları

 • Belediye Gübreleri
 • Canlı Hayvan Çiftlikleri
 • Tarım Gübresi
 • Ölü Hayvan Gübresi
 • Kağıt Hamuru ve Kağıt Çamuru
 • Kanalizasyon Çamuru
 • Hayvanat Bahçeleri
 • Hayvan Cesedi İmha TesisleriECOLOTURK OXS

Arıtma havuzlarındaki H2S kokusunu gidermek için kullanılır. Ekonomik bir üründür.

Ecolotürk OXS, çürük yumurta kokusu ile tanımlanan H2S kokusunun oluşumunu engeller. H2S oluşumu gözlenen ve 2 saatten fazla bekleyen atıksu/çamur havuzlarda etkin olarak kullanılır. Koku oluşturan atığın temel biyolojisini etkileyerek H2S ten ileri gelen kokuların oluşmasını önler.

Teknik Profil

Ecolotürk OXS , ayrışmada koku oluşturmayan bakteri kültürlerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Kullanımı son derece güvenli olup, herhangi bir enzim, alkol veya bakteri içermemektedir. Bu ürün havalandırma olmayan havuzlarda H2S oluşumunu önler. Kokunun şiddetine gore dozlama ayarlanır. Ürünün çalışması için arıtma havuzundaki suyun en az 2 saat bekliyor olması gerekir. Ecolotürk OXS ürününün etkisi kanıtlanmıştır. Bu ürün kullanıldığında H2S kokusunun azaldığı tespit edilmiştir.

Uygulama Yöntemi: Ecolotürk OXS ürünü toz formunda ve konsantre bir üründür. Ürün önce su ile çözülür. Sulandırılan ürün koku oluşan havuza makine veya el ile uygulanır.

 

 Uygulama Alanları

 • H2S oluşan havuzlar
 • Çamur yoğunlaştırma tankları
 • Ön çöktürme tankları
 • Arıtma Çamuru
 • Lagünler
 • Arıtma Tesisleri
Perpa Ticaret Merkezi B Blok 11.Kat No: 1727 Okmeydanı / İstanbul
0 212 222 45 55 / 0 212 222 28 46 (fax)
info@ecoloturk.com